Posts tagged as ‘Природа’

Усещате ли цветовете?

Публична май 27, 2014 by Милена in БЛОГ, Природа

Оптимизмът и жизненосттта на червеното в Мака.. ..тайнството и нежността на виолетовото в Дивата Орхидея.. ..енергичното и слънчево на оранжевото в Пеперудата..   Снимах и се наслаждавах на тези цветове благодарение на прекрасната Родопа планина 🙂    

read more

Еминска Стара планина, един прекрасен кът дива природа

Публична май 5, 2014 by Милена in БЛОГ, Природа

Еминска Стара планина заема площ около 80000 ха с граници на юг и изток Черно море, на запад Дюлински проход и на север река Двойница. Релефът е хълмисто – планински, със сравнително ниски и заравнени била, прорязани от дълбоки долове. Преобладават наклонени терени около 46% с надморска височина 150 – 200 м. Районът е под влияние на Черноморската климатична зона и е едно кътче, превърнало се в естествено убежище на много диви животински и растителни видове. Пеперудата /Голямо нощно пауново око/, която срещнах през месец май достига големина 15 см. с разперени крила. Красотата и е неповторима. Със сухоземнте костенурки […]

read more

Абониране

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Архив

Партньори